kayseri escort

casino siteleri Mobilbahis Slotbar casino siteleri

konya eskort
ucuz escort kumburgaz escort sefaköy escort başakşehir escort gaziosmanpaşa escort küçükçekmece escort bahçelievler escort silivri escort

“Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!”

 Tarih: 18-11-2021 14:59:06
Aksakal; “Atatürk'ün başlattığı ve DSP'nin de benimsediği 'Bölge Merkezli Dış Politika' stratejisiyle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler derhal kurulmalı, emperyalist baskı bertaraf edilmelidir.”
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaşanan gelişmeleri, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. 
Aksakal açıklamasında;
Değerli basın mensupları, saygıdeğer arkadaşlarım,
Basın toplantılarımızın artık başlangıç konusu olan Covid-19 salgınıyla mücadele ile ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin irdelenmesi sonrasındaki düşüncelerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz.
Bu salgından en hafif şekilde sıyrılabilmenin en önemli koşulu iki doz aşımızın yapılması yanında, mümkün mertebe maske, mesafe, temizlik kuralına tavizsiz riayet olduğunu iyice bellemiş olmalıyız.
Zira bugün olmuş, halâ 28-30 binler düzeyindeki vaka ve iki yüzün üzerinde vefat sayılarıyla, bunun yanında toplumsal yaşama dair kontrolsüz bulaş tehlikesinin varlığıyla güvenli bir gelecek kurgulama imkânımız maalesef yoktur.
Bugün Avrupa ülkeleri yer yer kısmi, yer yer tam kapanma kararlarıyla yeni bir mücadele sürecini başlatıyorlar. Bizim Türkiye olarak tam kapanmaya ilişkin nihai kararı Bilim Kurulumuzun vereceğine olan saygımızı bir kenarda tutarak, aşılanma hızı konusunda etkin bazı tedbir kurallarının hayata geçirilebileceğine olan görüşümüzü de paylaşmak isterim.
Evet, aşı konusunda saplantı düzeyinde mesnetsiz düşüncelere sahip yurttaşlarımızın varlığını üzülerek görüyoruz. Ama bu gibi durumda olanların bu virüs illetine yakalanıp yaşama veda ettiklerine de tanık oluyoruz.
Kendilerine verdikleri zararın yanında çevrelerine de büyük tehdit oluşturdukları gerçeğinden hareketle Sağlık Bakanlığının ivedilikle caydırıcı önlemler dizisini uygulamaya koyma mecburiyeti kendini göstermektedir.
Anayasamızın “Sağlık, çevre ve konut” kenar başlıklı Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkında hükümler içeren 56. Maddesi;
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” demektedir.
Bu bir temenni ya da bir öneri değil doğrudan doğruya Anayasamızın ülkeyi yönetenlere yüklediği sorumluluktur, görevdir, ödevdir, talimattır!
 İlk olarak, aşı programını tamamlamayan yurttaşların toplumsal yaşam ortamlarında pervasızca yer almasını önleyici kurallar ivedilikle kurgulanmalı ve uygulanmalıdır.
Sonrasında ise aşı periyodları sıkı takibe alınmalıdır. Bu işin şakası yoktur!
Değerli basın mensupları,
14 Kasım tarihi, Demokratik Sol Parti’nin Türkiye siyasetine doğuşunun yıldönümüdür. Dolayısıyla bu yıl 36’ncı kuruluş yılımızı kutluyoruz.
Demokratik Sol Parti’nin parlamentodaki eksikliğini biz inanıyoruz ki diğer partiler ve toplum kesimleri de hissetmektedir. Zira DSP’nin varlığı, bulunduğu
ortamın güven düzeyini, üretim kapasitesini, nezaketin ve asaletin önem ve derecesini her zaman çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. 
20 Kasım 2021 – Cumartesi günü Saat:10.00’da Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumuyla başlayacak olan kutlama programımız, örgütlerimiz ve misafirlerimizle birlikte siz değerli basın mensuplarımızın da katılımlarıyla TES-İŞ Sendikası Konferans Salonunda yapacağımız etkinlikle gerçekleşecektir.
Değerli arkadaşlarım,
Ülke siyaseti olması gereken niteliklerinden her geçen gün biraz daha uzaklaşarak, halkın yaşama sevincini ve umudunu yok etmektedir.
Bir taraftan işsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının yarattığı çaresizlik, diğer taraftan terörün dört koldan devleti bloke etmesi Mehmetçiklerimizin canlarına, devletin milyarlarca lira kaynağına mâl olan mücadele sürecinin devam etmesi, bütün bunların yanında küresel sistemin baskı ve kıskacı altındaki iç ve dış politikamız toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilemektedir.
Enflasyonla mücadele adı altında alınan yanlış kararlar ve uygulamaların neticesinde mal ve hizmetlere üst üste gelen zamlar, döviz ve altındaki önlenemez yükseliş geleceğe dair aydınlık bir senaryonun kurgulanması imkânını da ortadan kaldırmaktadır.
İktidar yapısının bileşenleri tarafından yapılan değişik ve çelişkili açıklamalar neticesinde bir savrulmuşluğun ve bir dağınıklığın işaretini görmekten rahatsız olduğumuzu açık yüreklilikle ifade etmek isterim.
Yılın son aylarını yaşıyoruz, Meclisimiz 2022 bütçesini görüşüyor, bir taraftan emeğiyle, alın teriyle çalışarak yaşamını kurgulamak zorunda olan toplum kesimlerinin asgari ücret konusundaki kaygılı bekleyişi, diğer taraftan “sorunları masaya getiriliyor” denilerek umut verilen ancak daha sonra aksi açıklamalarla yeniden karamsar dünyalarına geri döndürülen EYT mağdurları ve yıllardır kendilerine taahhüt edilen 3600 ek gösterge meselesinin bir bilinmeze ertelenmesi hususu toplumun öncelikle devlete güven duygularını erozyona uğratmaktadır.
Halkın güven duygularıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur.
Yönetenlerin beylik lâflarından bir olan “çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin artık tam anlamıyla karşılık bulması sağlanmalıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan ve çalışanların temsilcisi olan Sendika Konfederasyonlarının Başkanlarına düşen tarihi sorumluluk da tam olarak budur.
2021 yılında uygulanan 2.825.- lira düzeyindeki asgari ücretin, gerçek enflasyon oranı %43 düzeyinde artırılarak en az 4.090.- lira olarak belirlenmesi hususu sizlerin omuzlarında bir vebaldir! Bunu unutmayın.
3600 ek gösterge konusu her ne kadar sonucu itibariyle bir bütçe sorunu ise de, “seçim öncesi hesap makinalarınız bozuk muydu?” diye sorarlar adama. Bu sözlerin verilmesinin üzerinden üç buçuk yıl geçti. Herkesi kör, âlemi sersem görenler, sandık yeniden kurulduğunda o kaçınılmaz sonu hep yaşamışlardır.
Türkiye’nin yeni bir toplumsal dalgalanmaya tahammülü yoktur. İçeride ve dışarıda yaşamakta olduğumuz ve esasen vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedefine koymuş küresel emperyalizmin emellerine hizmete hazır bir yapı bunu bir gerekçe yapma noktasında eşikte beklemektedir.
Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle ve değerleriyle hesaplaşma histerisi kabaran bazı kesimlerin, varlık sebeplerini inkâr edebilecek kadar gözlerinin döndüğü, tarihin dönemsel gerekleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların intikamını alma gayretleriyle karşı karşıya olduğumuz bir süreci yaşamaktayız.
Bu süreç birçok tehlikeye gebedir, başta ABD olmak üzere küresel emperyalist sistemin heveslerini besleyen bir özellik arz etmektedir.
Demokratik Sol Parti olarak, 36’ncı kuruluş yıl dönümümüzde bu tarihi uyarıyı yapmayı sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz.
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey katıldığı bir toplantıda, “Türkiye olmaksızın Suriye’de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor.” demek suretiyle, bölgesel heveslerinin ve hayallerinin önemine dikkat çekiyor.
Türkiye bu tuzağa düşmemelidir! 
Atatürk’ün geçmişte uyguladığı ve Demokratik Sol Parti’nin benimseyerek programına aldığı Bölge Merkezli Dış Politika stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle iyi ilişkileri derhal kurgulamalı ve küresel baskı bertaraf edilmelidir.
Bunun ilk adımı da Suriye devletiyle, Mısır örneğinde olduğu gibi ikinci dereceden başlamak üzere diplomatik görüşmeler hayata geçirilmelidir. Bu gerçekleştirilebilirse önümüzdeki sürece dair elimizin güçleneceği konusunda bir tereddüt kalmayacaktır.
Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi Türkiye’nin sorunu sadece güneyimizde oluşturulmaya çalışılan bir terör devleti yaratma stratejisiyle sınırlı değildir.
Gerek Doğu Akdeniz’de, gerekse Yunanistan üzerinden Ege sorunları kurcalanarak komşu ülke topraklarının ABD ordusunca bir saldırı üssü haline getirilmiş olması gözlerden uzak tutulmaması gereken en önemli sorunların başında yer almaktadır.
Sözde “tatbikat” amacıyla yapıldığı belirtilen bu hazırlığın hayatın olağan akışına uygun olmadığı, 120 helikopter, 1.000 tank ve 2.000 askerden oluşan yığınağın, bu askerler için konaklama amaçlı yerleşim planlarının varlığından söz edilmesinin, sıkıntının büyüklüğüne yönelik yeterli bir veri olduğunu düşünüyoruz. 
Bu durum müttefiklik hukuku açısından kabul edilebilir değildir. Türkiye derhal vaziyet almalı, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimleri yapmalıdır.
Değerli basın mensupları,
Türkiye, bugün yönetim erkini elinde bulunduran AK Parti yapısı içerisinde de gün yüzüne çıkan %50+1 kuralına bağlı Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin arızalarını tartışmaya açmış görünmektedir.
Her ne kadar ittifak ortağı MHP tarafından buna şiddetle karşı çıkılsa da 2023 seçimlerine hızlı bir tempoyla gidilen süreçte bu pilavın daha çok su kaldıracağı açıktır.
Bir taraftan ortaya atılan Seçim Yasalarında ve Siyasi Partiler Yasasındaki değişiklik girişimlerinin akamete uğradığını, iktidardaki AK Partinin ittifak ortağıyla, seçim barajı ve siyasi partilerin seçimlere katılabilme kriterlerinin değiştirilmesi konuları dışında bir anlaşma zeminini yakalayamadığını da dikkate aldığımızda, belki de parlamentodaki muhalefet yapısıyla karşılıklı tavizler kapsamında bir erken seçim kararıyla, yeniden eski düzene dönülmesi şeklinde bir değişikliğe uğraması ihtimali gözlerden uzak tutulmamalıdır.
Yeni bir Anayasa yapılması konusundaki ısrarlı taleplerin iktidar sözcülerince gündemden düşürülmesi de bu duruma yönelik bir işaret sayılabilir. 
Bir taraftan ana muhalefetin sahip olduğu ve varlık sebebi sayılan değer yargılarına muhalif kesimlerle helalleşme niyeti, diğer taraftan ABD unsurlarının Türkiye’ye atfettikleri “özel önem”, rotasında zikzaklar oluşan bölgesel politikalarını yeniden rayına oturtma gayretinin birer tezahürü olarak görülmelidir.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen “helalleşme” kavramı, Türk milletinin millî ve manevi gelenekleri içerisinde tarihten beri yer alan önemli bir haslettir. 
Elbette kişiler ya da kurumlar sahip oldukları misyonları kapsamında en azından maddi zararlara, manevi kırgınlıklara sebep oldukları kişi ya da kesimlere karşı vicdanlarını rahatlatmak adına böyle bir girişimde bulunabilir.
Bu yaklaşım değerlidir ancak, Sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşme konusundaki yol haritasını incelediğimizde birçok belirsizlik içeren sorular kendini göstermektedir.
Örneğin; 2011 yılında “Roboski” diye adlandırdıkları, Uludere’de yaşanan ve 35 sivil vatandaşın savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesi olayının faili Cumhuriyet Halk Partisi midir ki böyle bir helalleşme ihtiyacı duyulmuştur?
12 Eylül öncesi dönemde yaşanan, Sivas ve Maraş’ta Alevi vatandaşların kapıları işaretlenerek yapılan katliamlar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mı gerçekleştirilmiştir?
“28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.” dedikten sonra hangi Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşme düşünülmektedir meselâ? 
28 Şubat davasının ya da Kumpas davalarının mağduru askerler ve aileleriyle mi, 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı mahkemelerde olan FETÖ davası mağduru askerler ve aileleriyle mi? 
Yine örneğin; 12 Eylül faşist darbesinin elebaşı Kenan Evren tarafından ifade edilen ve “bir sağdan, bir soldan astık” demek suretiyle sözüm ona hak geçirmeyenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin emir komutasında olan Generaller miydi?
O zaman Bahçelievler katliamının, Madımak Oteli yangınının, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok gibi değerli gazeteci ve bilim insanı suikastlerinin mağdurları neden listeye alınmamış diye sorular aklımıza geliyor. 
Yoksa bu çıkış Cumhuriyet rejimine başkaldıran Şeyh Said’in, Seyid Rıza’nın ve şürekasının akıbetinin ve Dersim İsyanı sonrasında “mağdur (!)” edilenlerin intikamını alma refleksinin talihsiz bir tezahürü müdür?
Hakikaten büyük bir dikkatle izliyoruz gelişmeleri.
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesidir, öyle bilinir. Dolayısıyla, bir asırlık dönemi geride bırakmaya hazırlanan demokratik, lâik Cumhuriyetin kurucu iradesinin yaşanan hadiselere yaklaşım şekli bizi gerçekten kaygılandırmaktadır.
Evet, çok partili dönemden sonra Recep Peker’i saymazsak CHP’nin iki Başbakanı oldu. Biri İsmet İnönü, diğeri Bülent Ecevit. 
Biz Bülent Ecevit’in CHP Genel Başkanı ve Başbakan olarak devlet yönetiminde sorumluluk üstlendiği dönemlerde hiçbir kimseyi ya da kesimi kırdığına veya derin yaralar açacak uygulamalarına tanık olmadık.
Bilâkis, Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekâtı kararını veren hükümetin Başbakanıdır, ABD’nin haşhaş ekim yasağına kafa tutan ve bunu reddeden Başbakandır, dünya görüşü olarak demokrat, halkçı ve solcu bir siyasetçidir.
Lâiklik ilkesini yerel değerlerimizle harmanlayıp inançlara saygılı lâiklik kavramını hayata geçirebilmiş bir devlet adamıdır.
Hatta, helalleşme listesinde yer alan hususlardan Sivas, Çorum, Maraş katliamlarının, 1 Mayıs 1977 Taksim mitingi katliamının, 12 Eylül faşist askeri darbesinin şartlarının oluşturulması dönemlerinin asıl failleri olduğu herkesçe kabul edilen ve devlet içine çöreklenmiş olan Kontrgerilla yapılanmasını ilk olarak ifşa eden kişi dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit olmuştur.
Bütün bu gerçekler ortadayken küresel emperyalizmin ülkemizde partnerliğini yapan asker-sivil hangi konumda olursa olsun hainlerin ve katillerin vebalini neden üstlenme ihtiyacı duyulmuştur, anlamakta zorlanıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda sol anlayış temelinde, sosyo-ekonomik politikalarda ve dış politika konularında farklı bakış açılarına sahip olmamız, bu partinin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmamıza haklı bir gerekçe olmayacağı inancındayım. 
Bu kabul edilmez! Ne biz, ne inançlı Atatürkçüler, ne de lâik demokratik Cumhuriyetin inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi içlerine sindiremezler.
Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır.
Bu siyasi bir taktik/strateji ise, işte asıl o zaman Atatürk’ün ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır.
Eğer bugünkü CHP yönetimi helâlleşmek üzere alt alta sıraladığı “haksızlıkların ve kötülüklerin” müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun, daha anlamlı olur!” sözlerine yer verdi.
  Kaynak: İZ HABER AJANSI   Editör: İZ HABER AJANSI   Bu haber 126 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER D S P HABERLERİ
  AK PARTİ HABERLERİ
AK Partili Esra Yılmaz, istifa etti AK Partili Esra Yılmaz, istifa etti 2014 yılında Keskin Belediye Başkan adayı olan ve son olarak AK Parti Mamak Mecl..
AK Parti'de istifalar başladı! AK Parti'de istifalar başladı! Karaman Ak Parti İlçe Başkanı Feyzullah TUNÇ, İstifasını Sosyal Medyadan duyurdu..
AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok AK Parti'li Akbaşoğlu: Erken seçim yok Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akb..
  CHP HABERLERİ
Yeter artık, bunalıma girmeye başladık! Yeter artık, bunalıma girmeye başladık! Gürer: “Vatandaş perişan”
CHP’li Başevirgen “ İktidarın Aklı Fikri Yabancı Çiftçide “ CHP’li Başevirgen “ İktidarın Aklı Fikri Yabancı Çiftçide “ CHP’li Başevirgen Türkiye’nin, Ukraynalı çiftçiye Kalkınma İşbirliği Antlaşması ..
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LALE KARABIYIK’IN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI… CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LALE KARABIYIK’IN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI… CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekil..
  MHP HABERLERİ
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ Her Başarımızda Öğretmenlerimizin Emeği Var
MHP’li Öztürk’ten Esnaf ve Sanatkârı Sevindirecek Önerge MHP’li Öztürk’ten Esnaf ve Sanatkârı Sevindirecek Önerge Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk; TBMM’de Ai..
Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptıran MHP Gene..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
  İYİ PARTİ HABERLERİ
İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: SURİYELİLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR! İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: SURİYELİLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR! İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: SURİYELİLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HA..
ATAŞ: VATANDAŞA COVİD-19 TEDAVİSİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ VERİLİYOR? ATAŞ: VATANDAŞA COVİD-19 TEDAVİSİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ VERİLİYOR? MİLLETVEKİLİ ATAŞ, SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARI SORDU!..
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karabük'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Karabük'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler için Karabük'e geldi...
  B B P HABERLERİ
BBP’Lİ YARDIMCIOĞLU’NDAN İSLAM ÂLEMİ’NE CİHAT ÇAĞRISI BBP’Lİ YARDIMCIOĞLU’NDAN İSLAM ÂLEMİ’NE CİHAT ÇAĞRISI Büyük Birlik Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut..
Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti 1 Mayıs’ın ideolojik bir argüman olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problem..
BBP MKYK ÜYESİ GÖKMEN TÜRKKANI: BBP MKYK ÜYESİ GÖKMEN TÜRKKANI:" BASIN KARTI OLMAYAN GAZETECİLERDE AŞILANSIN" Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Gökmen Türkkanı basın kartı sahibi olmayan..
Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması: Yeni Bir Saadet Zinciri Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması: Yeni Bir Saadet Zinciri Türkiye’de son zamanlarda ünlü isimlerin çekilişiyle öne çıkan kripto para borsa..
  DEVA HABERLERİ
‘Asıl biz rezervleri biriktirirken sizin haberiniz yoktu’ ‘Asıl biz rezervleri biriktirirken sizin haberiniz yoktu’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kilis’te partisinin merkez ilçe kongresi..
‘Sizi bu ülkenin temiz insanlarına havale ediyorum’ ‘Sizi bu ülkenin temiz insanlarına havale ediyorum’ BABACAN’DAN ERDOĞAN’IN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİNE YANIT:
ALİ BABACAN’DAN ‘KRİZ’ TANIMI  ‘Millî ve yerli bir kriz’ ALİ BABACAN’DAN ‘KRİZ’ TANIMI ‘Millî ve yerli bir kriz’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tokat il kongresinde konuştu...
‘Nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye bir daha asla izin vermeyeceğiz’ ‘Nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye bir daha asla izin vermeyeceğiz’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sivas il kongresinde konuştu...
  Gelecek HABERLERİ
GELECEK PARTİSİ’NDEN ÇALIŞTAY’A ÇAĞRI GELECEK PARTİSİ’NDEN ÇALIŞTAY’A ÇAĞRI Gelecek Partisi uyuşturucu batağına sürüklenen insanlara ve onların ailelerine d..
Davutoğlu’ndan AK Partililere çağrı: Dilsiz şeytan olmayın! Davutoğlu’ndan AK Partililere çağrı: Dilsiz şeytan olmayın! Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın topla..
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Aileni bahis konusu yapmayacaktıysan damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Aileni bahis konusu yapmayacaktıysan damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe..
Sn. Erdoğan’ın ülkemizin karşı karşıya olduğu herhangi bir meseleyi anlaması mümkün değildir artık. Sn. Erdoğan’ın ülkemizin karşı karşıya olduğu herhangi bir meseleyi anlaması mümkün değildir artık. Aziz ülkemizin her bir köşesindeki kıymetli Vatandaşlarım, Haftanın ilk günün..
  ANAP HABERLERİ
ÇANKAYA'DAN MUHTARLARA YENİ YIL HEDİYESİ ÇANKAYA'DAN MUHTARLARA YENİ YIL HEDİYESİ Çankaya Belediyesi, 123 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek hem yeni yıllar..
ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de gerçekleşen açılışı, aziz mill..
MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa..
Kültür Merkezi protokolü tama Kültür Merkezi protokolü tama Bahşılı’ya bir katkı daha
  S T K HABERLERİ
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yardımlarına Devam Ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yardımlarına Devam Ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakf..
MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması; MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması; “Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha müreffeh hale getirmeliyiz”
Yaman, Bütün Gazeteciler Aşılanmalı Yaman, Bütün Gazeteciler Aşılanmalı Medya Basın Birliği Genel Başkanı İbrahim Yaman yazılı bir açıklama yaparak Ülke..
TSF, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADI TSF, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADI Türkiye Satranç Federasyonu(TSF), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya ç..
  Y R P HABERLERİ
MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE İstanbul Sözleşmesi, bilindiği gibi, TBMM tarafından aleyhte hiç söz alınmadan v..
Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını maalesef hız kesmeden ya..
 Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Tunuslu stoper Syam..
  DÜNYA HABERLERİ
Filistin için dünyaya  insanlık ve dayanışma çağrısı Filistin için dünyaya insanlık ve dayanışma çağrısı Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık dramı için harekete geçen Türk Kızılay, “Fili..
UBER 23 Nisan’da Çocuklara 8,000 kitap hediye etti UBER 23 Nisan’da Çocuklara 8,000 kitap hediye etti Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere güvenli ve rahat bir şekilde gitmenizi sağ..
Amazon.com.tr’de Bahar Fırsatları başladı Amazon.com.tr’de Bahar Fırsatları başladı 22-29 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Amazon.com.tr’nin Bahar Fırsatları,..
RÜYA GİBİ BİR TATİL BAŞLIYOR RÜYA GİBİ BİR TATİL BAŞLIYOR Antalya’nın favori tatil beldelerinden Belek’te Sporu, sağlığı ve doğayı misafir..
  KIRIKKALE HABERLERİ
AYYILDIZ  YARDIM DERNEGİ KARA KIŞ'da MAĞDURUN YANINDA AYYILDIZ YARDIM DERNEGİ KARA KIŞ'da MAĞDURUN YANINDA Ayyıldız Yardım Derneginin Kırıkkale Kış Kampanyası na yapılan bagışlar ihtiyaç ..
Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'den 'şeffaf belediyecilik' örneği Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'den 'şeffaf belediyecilik' örneği Şeffaf belediyeciliğin öncüsü olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda 2021 gelir-..
Genç MÜSİAD başkanlığına Avukat İlhan atandı Genç MÜSİAD başkanlığına Avukat İlhan atandı Av. Mehmet İlhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi..
SORUNLARA ÇÖZÜM BULAN BAŞKAN SORUNLARA ÇÖZÜM BULAN BAŞKAN Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ilçeye yapılması gereken yatırımlar v..
  GÜNDEM HABERLERİ
AKP EKONOMİK KRİZİ İNTİHARLARLA HATIRLANACAK AKP EKONOMİK KRİZİ İNTİHARLARLA HATIRLANACAK Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir İl Başkanlığı binasının açılış..
Umut Partisi Genel Başkanı Bozkurt Umut Partisi Genel Başkanı Bozkurt "Sma, Als, Ms ve kanser hastalarına sahip çıkılmalı!” Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt Sma, Als, Ms ve kanser hastalarını..
AKP, MHP VE İYİ PARTİ’DEN ONUR İTTİFAKINA BÜYÜK KATILIM AKP, MHP VE İYİ PARTİ’DEN ONUR İTTİFAKINA BÜYÜK KATILIM AKP, MHP ve İYİ Parti’den ayrılanlar, Yaşar Aydın’ın liderliğini yaptığı Onur İt..
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BİRLİKTE ÖNLEYEBİLİRİZ! KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BİRLİKTE ÖNLEYEBİLİRİZ! Türkiye Sakatlar Derneği’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü nedeniy..
  B T P HABERLERİ
En genç liderden gençlere dikkat çekici çağrı… En genç liderden gençlere dikkat çekici çağrı… BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ne doğudan ne batıdan, hiç kimseden medet ummayan..
Zulme karşı Hüseyni duruşu sürdüreceğiz Zulme karşı Hüseyni duruşu sürdüreceğiz BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi’nde Muharrem ifta..
TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR? TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Sığınmacılar üzerinden çıkarılabilecek bir karmaş..
“Atatürk’e İhanet Eden Vatana Da İhanet Eder” “Atatürk’e İhanet Eden Vatana Da İhanet Eder” BTP Liderinden AKP’li belediyeye Kadir Mısıroğlu tepkisi…
  D S P HABERLERİ
resim yok Aksakal; “Sağlıklı hiçbir ekonomide o ülkenin para değeri iki ayda yüzde 45 değe..
Aksakal: Bugün Partimizin 36.ncı kuruluş yılını kutluyoruz. Aksakal: Bugün Partimizin 36.ncı kuruluş yılını kutluyoruz. “Aziz Atatürk! Kurduğun ve bizlere emanetin lâik, demokratik Cumhuriyetin yılma..
“Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” “Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” Aksakal; “Atatürk'ün başlattığı ve DSP'nin de benimsediği 'Bölge Merkezli Dış Po..
“Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” “Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” Aksakal; “Atatürk'ün başlattığı ve DSP'nin de benimsediği 'Bölge Merkezli Dış Po..
  ANK HABERLERİ
BAŞKAN TAŞDELEN’DEN AŞI ÇAĞRISI BAŞKAN TAŞDELEN’DEN AŞI ÇAĞRISI Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı gü..
BÜYÜKŞEHİR’DE ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ: ŞAŞMAZ SANAYİ BULVARI KÖPRÜSÜ’NDE DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI BÜYÜKŞEHİR’DE ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ: ŞAŞMAZ SANAYİ BULVARI KÖPRÜSÜ’NDE DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan ve ..
PEDALLAR ÇOĞALSIN DİYE, GÖLBİS İŞ BAŞINDA PEDALLAR ÇOĞALSIN DİYE, GÖLBİS İŞ BAŞINDA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan b..
 ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI DUMAN, ATO BAŞKANI BARAN’I ZİYARET ETTİ. ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI DUMAN, ATO BAŞKANI BARAN’I ZİYARET ETTİ. ATO BAŞKANI BARAN: “HİZMETLERİN ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINARAK, VERGİ BORÇLARININ K..
  İST HABERLERİ
İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE DÜZENLEME İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE DÜZENLEME İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerinin görüşüldüğü UKOME toplantısında, Hazine ..
İMAMOĞLU, BOZKIRIN ORTASINDAKİ ‘SANAT VAHASI’NA HAYRAN KALDI: HAYATI DEĞİŞTİRMİŞ İMAMOĞLU, BOZKIRIN ORTASINDAKİ ‘SANAT VAHASI’NA HAYRAN KALDI: HAYATI DEĞİŞTİRMİŞ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oya-Hüsamettin Koçan çifti tarafından Bayburt’a bağl..
LALELİ’DE TARİHİ DOKU YAYALAŞTIRILIYOR LALELİ’DE TARİHİ DOKU YAYALAŞTIRILIYOR stanbul’un tarihi ve turistik alanlarından olan Ordu Caddesi ile çevresindeki so..
İMAMOĞLU: “CEMEVLERİ İBADETHANEDİR; BAŞKA HİÇBİR TANIMA MUHTAÇ DEĞİLDİR” İMAMOĞLU: “CEMEVLERİ İBADETHANEDİR; BAŞKA HİÇBİR TANIMA MUHTAÇ DEĞİLDİR” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da, Alevi vatandaşların Muharrem Matemi lokmas..
  BAKANLAR HABERLERİ
Bakan Selçuk, “Çocuk işçiliği ile mücadelede önemli mesafe katettik, son 20 yılda yüzde 4.4’e geriledi” Bakan Selçuk, “Çocuk işçiliği ile mücadelede önemli mesafe katettik, son 20 yılda yüzde 4.4’e geriledi” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçmiş dönemlere gö..
Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin..
Bakan Selçuk: “SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı” Bakan Selçuk: “SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koruyucu ailede ba..
BAKAN SELÇUK, “İşitme engelli vatandaşlara Türk işaret dili desteği veriyoruz” BAKAN SELÇUK, “İşitme engelli vatandaşlara Türk işaret dili desteği veriyoruz” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık olarak ba..
  ZAFER PARTİSİ HABERLERİ
Anadolu Sağlık Sen, %1’lik madde için Danıştay’da dava açtı Anadolu Sağlık Sen, %1’lik madde için Danıştay’da dava açtı Anadolu Sağlık Sen, memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçmesini engell..
Her beş dişhekiminden dördü, işi için gelecek kaygısı duyuyor   Her beş dişhekiminden dördü, işi için gelecek kaygısı duyuyor Toplumdaki saygın mesleklerden biri olarak görülen dişhekimliği alanında, hekiml..
Dünya Doktorları’ndan Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbı malzeme Dünya Doktorları’ndan Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbı malzeme Dünya Doktorları Derneği, Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatını tama..
8-14 Nisan Sağlık Haftası 8-14 Nisan Sağlık Haftası Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak belirlemesi ve..
  BÖLGE HABERLERİ
Sanayicilerden Başkan Soyer'e hizmet teşekkürü Sanayicilerden Başkan Soyer'e hizmet teşekkürü BASİFED Yönetim Kurulu üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i zi..
Başkan Soyer: Usta - çırak arasında köprü olacağız Başkan Soyer: Usta - çırak arasında köprü olacağız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hafta sonu mesaisinin ilk durağı..
İzmir İtfaiyesi'nden Kissebükü’ndeki  yangına ilk müdahale eden ekip: İzmir İtfaiyesi'nden Kissebükü’ndeki yangına ilk müdahale eden ekip: “Yangını kesmeseydik Bodrum’a kadar giderdi”
İzmir İtfaiyesi 28 orman yangınını büyümeden söndürdü İzmir İtfaiyesi 28 orman yangınını büyümeden söndürdü İzmir Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı aralıksız çalışmayı sürdürü..
  MEMLEKET PARTİSİ HABERLERİ
MİLLETE EN UCUZ ETİ SÜTÜ PEYNİRİ EKMEĞİ BEN YEDİRİRİM MİLLETE EN UCUZ ETİ SÜTÜ PEYNİRİ EKMEĞİ BEN YEDİRİRİM Muharrem İnce; “İddia ediyorum; Türkiye’deki siyasetçilerin içinde bu millete et..
ATO’DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A ZİYARET ATO’DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A ZİYARET 20 ŞUBAT 2021 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ..
SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ BİR TELEFON UZAKLIĞINDA… SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ BİR TELEFON UZAKLIĞINDA… ÇİÇEKÇİLER, 14 ŞUBAT NEDENİYLE CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMADAN MUAF ÇALIŞABİLECEK, ..
ATO, TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ SEKTÖRLERİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI TANIMININ NETLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ… ATO, TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ SEKTÖRLERİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI TANIMININ NETLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ… TOPTAN VE PERAKENDE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARETİ SEKTÖRLERİ İSTİŞARE TOPLA..
  A B B HABERLERİ
İBB’NİN HİZMETLERİ BİR CEP TELEFONUNA SIĞACAK İBB’NİN HİZMETLERİ BİR CEP TELEFONUNA SIĞACAK İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları yapılan ve kurum hizm..
MANSUR YAVAŞ ANKARA’NIN KALKINMA REÇETESİNİ BEYPAZARI’NDA AÇIKLADI: MANSUR YAVAŞ ANKARA’NIN KALKINMA REÇETESİNİ BEYPAZARI’NDA AÇIKLADI: İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ma..
54. TSYD Ankara Kupası'nın şampiyonu Gençlerbirliği oldu 54. TSYD Ankara Kupası'nın şampiyonu Gençlerbirliği oldu 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'n..
ÇEKİCİ HİZMETİ BİR TELEFON KADAR YAKIN: BÜYÜKŞEHİR’İN ÜCRETSİZ ARAÇ ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR ÇEKİCİ HİZMETİ BİR TELEFON KADAR YAKIN: BÜYÜKŞEHİR’İN ÜCRETSİZ ARAÇ ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkentlilerin hayatını ko..
  SPOR HABERLERİ
Dış Güçler Erdoğan’ın Ekibi Dış Güçler Erdoğan’ın Ekibi Bugün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekonomiyi..
Çukurova Bahçelievler Maçı Çukurova Bahçelievler Maçı Çukurova’nın Sultanları seriye bağladı
Kırıkkale’de Spora Güçlü Nefes, Haydi Gençler Spora Kırıkkale’de Spora Güçlü Nefes, Haydi Gençler Spora Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve İl..
Sporda da İzmir zamanı Sporda da İzmir zamanı İzmir’i “spor kenti” yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’..
Henüz anket oluşturulmamış.
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı