“Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!”

 Tarih: 19-11-2021 01:06:00  -   Güncelleme: 19-11-2021 01:07:34
Aksakal; “Atatürk'ün başlattığı ve DSP'nin de benimsediği 'Bölge Merkezli Dış Politika' stratejisiyle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler derhal kurulmalı, emperyalist baskı bertaraf edilmelidir.”
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaşanan gelişmeleri, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. 
Aksakal açıklamasında;
Değerli basın mensupları, saygıdeğer arkadaşlarım,
Basın toplantılarımızın artık başlangıç konusu olan Covid-19 salgınıyla mücadele ile ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin irdelenmesi sonrasındaki düşüncelerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz.
Bu salgından en hafif şekilde sıyrılabilmenin en önemli koşulu iki doz aşımızın yapılması yanında, mümkün mertebe maske, mesafe, temizlik kuralına tavizsiz riayet olduğunu iyice bellemiş olmalıyız.
Zira bugün olmuş, halâ 28-30 binler düzeyindeki vaka ve iki yüzün üzerinde vefat sayılarıyla, bunun yanında toplumsal yaşama dair kontrolsüz bulaş tehlikesinin varlığıyla güvenli bir gelecek kurgulama imkânımız maalesef yoktur.
Bugün Avrupa ülkeleri yer yer kısmi, yer yer tam kapanma kararlarıyla yeni bir mücadele sürecini başlatıyorlar. Bizim Türkiye olarak tam kapanmaya ilişkin nihai kararı Bilim Kurulumuzun vereceğine olan saygımızı bir kenarda tutarak, aşılanma hızı konusunda etkin bazı tedbir kurallarının hayata geçirilebileceğine olan görüşümüzü de paylaşmak isterim.
Evet, aşı konusunda saplantı düzeyinde mesnetsiz düşüncelere sahip yurttaşlarımızın varlığını üzülerek görüyoruz. Ama bu gibi durumda olanların bu virüs illetine yakalanıp yaşama veda ettiklerine de tanık oluyoruz.
Kendilerine verdikleri zararın yanında çevrelerine de büyük tehdit oluşturdukları gerçeğinden hareketle Sağlık Bakanlığının ivedilikle caydırıcı önlemler dizisini uygulamaya koyma mecburiyeti kendini göstermektedir.
Anayasamızın “Sağlık, çevre ve konut” kenar başlıklı Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkında hükümler içeren 56. Maddesi;
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” demektedir.
Bu bir temenni ya da bir öneri değil doğrudan doğruya Anayasamızın ülkeyi yönetenlere yüklediği sorumluluktur, görevdir, ödevdir, talimattır!
 İlk olarak, aşı programını tamamlamayan yurttaşların toplumsal yaşam ortamlarında pervasızca yer almasını önleyici kurallar ivedilikle kurgulanmalı ve uygulanmalıdır.
Sonrasında ise aşı periyodları sıkı takibe alınmalıdır. Bu işin şakası yoktur!
Değerli basın mensupları,
14 Kasım tarihi, Demokratik Sol Parti’nin Türkiye siyasetine doğuşunun yıldönümüdür. Dolayısıyla bu yıl 36’ncı kuruluş yılımızı kutluyoruz.
Demokratik Sol Parti’nin parlamentodaki eksikliğini biz inanıyoruz ki diğer partiler ve toplum kesimleri de hissetmektedir. Zira DSP’nin varlığı, bulunduğu
ortamın güven düzeyini, üretim kapasitesini, nezaketin ve asaletin önem ve derecesini her zaman çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. 
20 Kasım 2021 – Cumartesi günü Saat:10.00’da Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumuyla başlayacak olan kutlama programımız, örgütlerimiz ve misafirlerimizle birlikte siz değerli basın mensuplarımızın da katılımlarıyla TES-İŞ Sendikası Konferans Salonunda yapacağımız etkinlikle gerçekleşecektir.
Değerli arkadaşlarım,
Ülke siyaseti olması gereken niteliklerinden her geçen gün biraz daha uzaklaşarak, halkın yaşama sevincini ve umudunu yok etmektedir.
Bir taraftan işsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının yarattığı çaresizlik, diğer taraftan terörün dört koldan devleti bloke etmesi Mehmetçiklerimizin canlarına, devletin milyarlarca lira kaynağına mâl olan mücadele sürecinin devam etmesi, bütün bunların yanında küresel sistemin baskı ve kıskacı altındaki iç ve dış politikamız toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilemektedir.
Enflasyonla mücadele adı altında alınan yanlış kararlar ve uygulamaların neticesinde mal ve hizmetlere üst üste gelen zamlar, döviz ve altındaki önlenemez yükseliş geleceğe dair aydınlık bir senaryonun kurgulanması imkânını da ortadan kaldırmaktadır.
İktidar yapısının bileşenleri tarafından yapılan değişik ve çelişkili açıklamalar neticesinde bir savrulmuşluğun ve bir dağınıklığın işaretini görmekten rahatsız olduğumuzu açık yüreklilikle ifade etmek isterim.
Yılın son aylarını yaşıyoruz, Meclisimiz 2022 bütçesini görüşüyor, bir taraftan emeğiyle, alın teriyle çalışarak yaşamını kurgulamak zorunda olan toplum kesimlerinin asgari ücret konusundaki kaygılı bekleyişi, diğer taraftan “sorunları masaya getiriliyor” denilerek umut verilen ancak daha sonra aksi açıklamalarla yeniden karamsar dünyalarına geri döndürülen EYT mağdurları ve yıllardır kendilerine taahhüt edilen 3600 ek gösterge meselesinin bir bilinmeze ertelenmesi hususu toplumun öncelikle devlete güven duygularını erozyona uğratmaktadır.
Halkın güven duygularıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur.
Yönetenlerin beylik lâflarından bir olan “çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” söyleminin artık tam anlamıyla karşılık bulması sağlanmalıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan ve çalışanların temsilcisi olan Sendika Konfederasyonlarının Başkanlarına düşen tarihi sorumluluk da tam olarak budur.
2021 yılında uygulanan 2.825.- lira düzeyindeki asgari ücretin, gerçek enflasyon oranı %43 düzeyinde artırılarak en az 4.090.- lira olarak belirlenmesi hususu sizlerin omuzlarında bir vebaldir! Bunu unutmayın.
3600 ek gösterge konusu her ne kadar sonucu itibariyle bir bütçe sorunu ise de, “seçim öncesi hesap makinalarınız bozuk muydu?” diye sorarlar adama. Bu sözlerin verilmesinin üzerinden üç buçuk yıl geçti. Herkesi kör, âlemi sersem görenler, sandık yeniden kurulduğunda o kaçınılmaz sonu hep yaşamışlardır.
Türkiye’nin yeni bir toplumsal dalgalanmaya tahammülü yoktur. İçeride ve dışarıda yaşamakta olduğumuz ve esasen vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedefine koymuş küresel emperyalizmin emellerine hizmete hazır bir yapı bunu bir gerekçe yapma noktasında eşikte beklemektedir.
Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle ve değerleriyle hesaplaşma histerisi kabaran bazı kesimlerin, varlık sebeplerini inkâr edebilecek kadar gözlerinin döndüğü, tarihin dönemsel gerekleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların intikamını alma gayretleriyle karşı karşıya olduğumuz bir süreci yaşamaktayız.
Bu süreç birçok tehlikeye gebedir, başta ABD olmak üzere küresel emperyalist sistemin heveslerini besleyen bir özellik arz etmektedir.
Demokratik Sol Parti olarak, 36’ncı kuruluş yıl dönümümüzde bu tarihi uyarıyı yapmayı sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz.
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey katıldığı bir toplantıda, “Türkiye olmaksızın Suriye’de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor.” demek suretiyle, bölgesel heveslerinin ve hayallerinin önemine dikkat çekiyor.
Türkiye bu tuzağa düşmemelidir! 
Atatürk’ün geçmişte uyguladığı ve Demokratik Sol Parti’nin benimseyerek programına aldığı Bölge Merkezli Dış Politika stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle iyi ilişkileri derhal kurgulamalı ve küresel baskı bertaraf edilmelidir.
Bunun ilk adımı da Suriye devletiyle, Mısır örneğinde olduğu gibi ikinci dereceden başlamak üzere diplomatik görüşmeler hayata geçirilmelidir. Bu gerçekleştirilebilirse önümüzdeki sürece dair elimizin güçleneceği konusunda bir tereddüt kalmayacaktır.
Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi Türkiye’nin sorunu sadece güneyimizde oluşturulmaya çalışılan bir terör devleti yaratma stratejisiyle sınırlı değildir.
Gerek Doğu Akdeniz’de, gerekse Yunanistan üzerinden Ege sorunları kurcalanarak komşu ülke topraklarının ABD ordusunca bir saldırı üssü haline getirilmiş olması gözlerden uzak tutulmaması gereken en önemli sorunların başında yer almaktadır.
Sözde “tatbikat” amacıyla yapıldığı belirtilen bu hazırlığın hayatın olağan akışına uygun olmadığı, 120 helikopter, 1.000 tank ve 2.000 askerden oluşan yığınağın, bu askerler için konaklama amaçlı yerleşim planlarının varlığından söz edilmesinin, sıkıntının büyüklüğüne yönelik yeterli bir veri olduğunu düşünüyoruz. 
Bu durum müttefiklik hukuku açısından kabul edilebilir değildir. Türkiye derhal vaziyet almalı, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimleri yapmalıdır.
Değerli basın mensupları,
Türkiye, bugün yönetim erkini elinde bulunduran AK Parti yapısı içerisinde de gün yüzüne çıkan %50+1 kuralına bağlı Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin arızalarını tartışmaya açmış görünmektedir.
Her ne kadar ittifak ortağı MHP tarafından buna şiddetle karşı çıkılsa da 2023 seçimlerine hızlı bir tempoyla gidilen süreçte bu pilavın daha çok su kaldıracağı açıktır.
Bir taraftan ortaya atılan Seçim Yasalarında ve Siyasi Partiler Yasasındaki değişiklik girişimlerinin akamete uğradığını, iktidardaki AK Partinin ittifak ortağıyla, seçim barajı ve siyasi partilerin seçimlere katılabilme kriterlerinin değiştirilmesi konuları dışında bir anlaşma zeminini yakalayamadığını da dikkate aldığımızda, belki de parlamentodaki muhalefet yapısıyla karşılıklı tavizler kapsamında bir erken seçim kararıyla, yeniden eski düzene dönülmesi şeklinde bir değişikliğe uğraması ihtimali gözlerden uzak tutulmamalıdır.
Yeni bir Anayasa yapılması konusundaki ısrarlı taleplerin iktidar sözcülerince gündemden düşürülmesi de bu duruma yönelik bir işaret sayılabilir. 
Bir taraftan ana muhalefetin sahip olduğu ve varlık sebebi sayılan değer yargılarına muhalif kesimlerle helalleşme niyeti, diğer taraftan ABD unsurlarının Türkiye’ye atfettikleri “özel önem”, rotasında zikzaklar oluşan bölgesel politikalarını yeniden rayına oturtma gayretinin birer tezahürü olarak görülmelidir.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen “helalleşme” kavramı, Türk milletinin millî ve manevi gelenekleri içerisinde tarihten beri yer alan önemli bir haslettir. 
Elbette kişiler ya da kurumlar sahip oldukları misyonları kapsamında en azından maddi zararlara, manevi kırgınlıklara sebep oldukları kişi ya da kesimlere karşı vicdanlarını rahatlatmak adına böyle bir girişimde bulunabilir.
Bu yaklaşım değerlidir ancak, Sayın Kılıçdaroğlu’nun helalleşme konusundaki yol haritasını incelediğimizde birçok belirsizlik içeren sorular kendini göstermektedir.
Örneğin; 2011 yılında “Roboski” diye adlandırdıkları, Uludere’de yaşanan ve 35 sivil vatandaşın savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesi olayının faili Cumhuriyet Halk Partisi midir ki böyle bir helalleşme ihtiyacı duyulmuştur?
12 Eylül öncesi dönemde yaşanan, Sivas ve Maraş’ta Alevi vatandaşların kapıları işaretlenerek yapılan katliamlar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mı gerçekleştirilmiştir?
“28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.” dedikten sonra hangi Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşme düşünülmektedir meselâ? 
28 Şubat davasının ya da Kumpas davalarının mağduru askerler ve aileleriyle mi, 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı mahkemelerde olan FETÖ davası mağduru askerler ve aileleriyle mi? 
Yine örneğin; 12 Eylül faşist darbesinin elebaşı Kenan Evren tarafından ifade edilen ve “bir sağdan, bir soldan astık” demek suretiyle sözüm ona hak geçirmeyenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin emir komutasında olan Generaller miydi?
O zaman Bahçelievler katliamının, Madımak Oteli yangınının, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok gibi değerli gazeteci ve bilim insanı suikastlerinin mağdurları neden listeye alınmamış diye sorular aklımıza geliyor. 
Yoksa bu çıkış Cumhuriyet rejimine başkaldıran Şeyh Said’in, Seyid Rıza’nın ve şürekasının akıbetinin ve Dersim İsyanı sonrasında “mağdur (!)” edilenlerin intikamını alma refleksinin talihsiz bir tezahürü müdür?
Hakikaten büyük bir dikkatle izliyoruz gelişmeleri.
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet rejiminin kurucu iradesidir, öyle bilinir. Dolayısıyla, bir asırlık dönemi geride bırakmaya hazırlanan demokratik, lâik Cumhuriyetin kurucu iradesinin yaşanan hadiselere yaklaşım şekli bizi gerçekten kaygılandırmaktadır.
Evet, çok partili dönemden sonra Recep Peker’i saymazsak CHP’nin iki Başbakanı oldu. Biri İsmet İnönü, diğeri Bülent Ecevit. 
Biz Bülent Ecevit’in CHP Genel Başkanı ve Başbakan olarak devlet yönetiminde sorumluluk üstlendiği dönemlerde hiçbir kimseyi ya da kesimi kırdığına veya derin yaralar açacak uygulamalarına tanık olmadık.
Bilâkis, Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekâtı kararını veren hükümetin Başbakanıdır, ABD’nin haşhaş ekim yasağına kafa tutan ve bunu reddeden Başbakandır, dünya görüşü olarak demokrat, halkçı ve solcu bir siyasetçidir.
Lâiklik ilkesini yerel değerlerimizle harmanlayıp inançlara saygılı lâiklik kavramını hayata geçirebilmiş bir devlet adamıdır.
Hatta, helalleşme listesinde yer alan hususlardan Sivas, Çorum, Maraş katliamlarının, 1 Mayıs 1977 Taksim mitingi katliamının, 12 Eylül faşist askeri darbesinin şartlarının oluşturulması dönemlerinin asıl failleri olduğu herkesçe kabul edilen ve devlet içine çöreklenmiş olan Kontrgerilla yapılanmasını ilk olarak ifşa eden kişi dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit olmuştur.
Bütün bu gerçekler ortadayken küresel emperyalizmin ülkemizde partnerliğini yapan asker-sivil hangi konumda olursa olsun hainlerin ve katillerin vebalini neden üstlenme ihtiyacı duyulmuştur, anlamakta zorlanıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda sol anlayış temelinde, sosyo-ekonomik politikalarda ve dış politika konularında farklı bakış açılarına sahip olmamız, bu partinin insanlık dışı olayların sorumlusuymuş gibi ima edilmesine sessiz kalmamıza haklı bir gerekçe olmayacağı inancındayım. 
Bu kabul edilmez! Ne biz, ne inançlı Atatürkçüler, ne de lâik demokratik Cumhuriyetin inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi içlerine sindiremezler.
Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır.
Bu siyasi bir taktik/strateji ise, işte asıl o zaman Atatürk’ün ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır.
Eğer bugünkü CHP yönetimi helâlleşmek üzere alt alta sıraladığı “haksızlıkların ve kötülüklerin” müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun, daha anlamlı olur!” sözlerine yer verdi.
  Kaynak: İZ HABER AJANSI   Editör: İZ HABER AJANSI   Bu haber 533 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER D S P HABERLERİ
  AK PARTİ HABERLERİ
Başkan Kaplan; En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz Başkan Kaplan; En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz Ak Parti Kırıkkale teşkilatı bir taraftan saha çalışmalarını aralıksız sürdürürk..
Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız İstifa Etti Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız İstifa Etti İZ-HA/ Ağrı Ak Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, sosyal medya hesabınd..
KIRIKKALE YENİDEN KURULUYOR KIRIKKALE YENİDEN KURULUYOR AK Parti Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Ba..
Ramazan Can'dan tokat gibi cevap: İmamoğlu'na söyle o indirim kararını uygulasın Ramazan Can'dan tokat gibi cevap: İmamoğlu'na söyle o indirim kararını uygulasın Ramazan Can'dan tokat gibi cevap: İmamoğlu'na söyle o indirim kararını uygulasın..
  CHP HABERLERİ
GURSEL TEKIN HALKIN OTOBÜSÜ ILE LIDER GIBI KARŞILANIYOR GURSEL TEKIN HALKIN OTOBÜSÜ ILE LIDER GIBI KARŞILANIYOR CHP İstanbul Milletvekili Ardahanlı Gürsel Tekin, ‘Halkın Otobüsü' ile Türkiye'y..
Kırıkkale Doğal Afet Bölgesi İlan Edilsin Kırıkkale Doğal Afet Bölgesi İlan Edilsin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Ahmet Önal, Kırıkkale'd..
Tanju Özcan ihraç istemiyle  disipline sevk edildi Tanju Özcan ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline ..
KILIÇDAROĞLU: GÖREVİMİZ, BEDEL ÖDEYENLERİN YANINDA DURMAK KILIÇDAROĞLU: GÖREVİMİZ, BEDEL ÖDEYENLERİN YANINDA DURMAK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İB..
  MHP HABERLERİ
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kırıkkale’de MHP Genel Başkanı Bahçeli Kırıkkale’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas’ta gerçekleşen mi..
Murat Abalı; ‘Kırıkkale Cumhur İttifakıyla Şahlanıyor’ Murat Abalı; ‘Kırıkkale Cumhur İttifakıyla Şahlanıyor’ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Av. Murat Abalı özel bir b..
Türkiye'yi Gezmek İçin Yola Çıktık Türkiye'yi Gezmek İçin Yola Çıktık Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatm..
MHP'den dikkat çeken karar! MHP'den dikkat çeken karar! MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından dikkat çeken bir pa..
  İYİ PARTİ HABERLERİ
Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri için yalvardı Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri için yalvardı Esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelen ..
Meral Akşener'den  Ali Babacan'a ziyaret Meral Akşener'den Ali Babacan'a ziyaret İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ..
Meral Akşener: 'Omuz Omuza 100.000 Üye' programında konuştu Meral Akşener: 'Omuz Omuza 100.000 Üye' programında konuştu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 10..
Akşener, Kırıkkale'den Geçti Akşener, Kırıkkale'den Geçti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun'da bir programa giderken Kırıkkale'..
  B B P HABERLERİ
BBP’Lİ YARDIMCIOĞLU’NDAN İSLAM ÂLEMİ’NE CİHAT ÇAĞRISI BBP’Lİ YARDIMCIOĞLU’NDAN İSLAM ÂLEMİ’NE CİHAT ÇAĞRISI Büyük Birlik Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut..
Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti 1 Mayıs’ın ideolojik bir argüman olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problem..
BBP MKYK ÜYESİ GÖKMEN TÜRKKANI: BBP MKYK ÜYESİ GÖKMEN TÜRKKANI:" BASIN KARTI OLMAYAN GAZETECİLERDE AŞILANSIN" Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Gökmen Türkkanı basın kartı sahibi olmayan..
Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması: Yeni Bir Saadet Zinciri Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması: Yeni Bir Saadet Zinciri Türkiye’de son zamanlarda ünlü isimlerin çekilişiyle öne çıkan kripto para borsa..
  DEVA HABERLERİ
Babacan: Demokratik Siyasete Yönelen Saldırıları ve Siyasetçilere Verilen Haksız Cezaları Hep Beraber Göğüsleyeceğiz Babacan: Demokratik Siyasete Yönelen Saldırıları ve Siyasetçilere Verilen Haksız Cezaları Hep Beraber Göğüsleyeceğiz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin Keçiören ilçe kongr..
Davutoğlu, iftarda öğrenci evine misafir oldu Davutoğlu, iftarda öğrenci evine misafir oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayı ziyaretleri..
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Tartışmasını Değerlendirdi Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Tartışmasını Değerlendirdi Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Tartışmasını Değerlendirdi
ŞAHİN’DEN NEBATİ’YE: ŞAHİN’DEN NEBATİ’YE: ‘Yatırımların önündeki engel bürokrasi değil, otokrasidir’
  Gelecek HABERLERİ
TEK ÇARE 6'LI MASA TEK ÇARE 6'LI MASA Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale'de basın mensupl..
GELECEK PARTİSİ’NDEN ÇALIŞTAY’A ÇAĞRI GELECEK PARTİSİ’NDEN ÇALIŞTAY’A ÇAĞRI Gelecek Partisi uyuşturucu batağına sürüklenen insanlara ve onların ailelerine d..
Davutoğlu’ndan AK Partililere çağrı: Dilsiz şeytan olmayın! Davutoğlu’ndan AK Partililere çağrı: Dilsiz şeytan olmayın! Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın topla..
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Aileni bahis konusu yapmayacaktıysan damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Aileni bahis konusu yapmayacaktıysan damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe..
  ANAP HABERLERİ
YAPICIOĞLU: YENİ SEÇİM KANUNU PARTİLERİ İKİLİ YAPIYA DOĞRU MECBUR BIRAKIYOR YAPICIOĞLU: YENİ SEÇİM KANUNU PARTİLERİ İKİLİ YAPIYA DOĞRU MECBUR BIRAKIYOR Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin HÜDA PAR Genel Merkezini ziyar..
ÇANKAYA'DAN MUHTARLARA YENİ YIL HEDİYESİ ÇANKAYA'DAN MUHTARLARA YENİ YIL HEDİYESİ Çankaya Belediyesi, 123 mahalle muhtarını tek tek ziyaret ederek hem yeni yıllar..
ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de gerçekleşen açılışı, aziz mill..
MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa..
  S T K HABERLERİ
KIRIKKALE ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİNİN YENİ BAŞKANI OSMAN CEBECİ OLDU KIRIKKALE ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR BİRLİĞİNİN YENİ BAŞKANI OSMAN CEBECİ OLDU Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nin yeni başkanı Osman Cebeci oldu..
BAŞKAN ADAYI SONKAYA; BU BİR BASKIN SEÇİMDİR BAŞKAN ADAYI SONKAYA; BU BİR BASKIN SEÇİMDİR Sağlık Sen Kırıkkale Şube Başkan Adayı İsmail Sonkaya Kanal Siyaset Mikrofonları..
TÜRKİYE, YAKIN GELECEKTE FİNANSAL TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK TÜRKİYE, YAKIN GELECEKTE FİNANSAL TEKNOLOJİ MERKEZİ OLACAK Genç MÜSİAD tarafından MÜSİAD Genel Merkez binasında düzenlenen "Teknoloji Giriş..
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yardımlarına Devam Ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yardımlarına Devam Ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakf..
  Y R P HABERLERİ
MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE İstanbul Sözleşmesi, bilindiği gibi, TBMM tarafından aleyhte hiç söz alınmadan v..
Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını maalesef hız kesmeden ya..
 Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Tunuslu stoper Syam..
  DÜNYA HABERLERİ
 İngiltere'de yeni başbakan Liz Truss oldu İngiltere'de yeni başbakan Liz Truss oldu Boris Johnson'ın istifasının ardından başbakanlık seçimine giden İngiltere'de ye..
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında..
Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye-İsrail arasındaki ilişk..
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Kovid-19 desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Kovid-19 desteği Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Covid-19'un etkilerine müdah..
  KIRIKKALE HABERLERİ
ÖZASLAN; SAHADA OLMAYA DEVAM EDİP SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ ÖZASLAN; SAHADA OLMAYA DEVAM EDİP SEÇİMLERİ KAZANACAĞIZ AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Halil Özaslan, 12 yıldır Cumhurbaşkanı Rec..
Vuralhan Grup’tan Emrah Doğan'ın Yanında Olduklarını Açıkladılar Vuralhan Grup’tan Emrah Doğan'ın Yanında Olduklarını Açıkladılar Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural Önümüzdeki Günlerde Yapılaca..
TEK SEVDAMIZ DERDİMİZ KIRIKKALESPOR TEK SEVDAMIZ DERDİMİZ KIRIKKALESPOR Daltonlar Taraftarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Ünver olduğu gibi konu..
Ülkü Ocakları, Bartın’da Ülkü Ocakları, Bartın’da Ülkü Ocakları Kırıkkale İl Başkanı Oğuzhan Akpınar; Bartın ilimizin Amasra ilçes..
  GÜNDEM HABERLERİ
BEKLENEN LİDER BEKLENEN LİDER Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Onur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı sayın..
Saflar Netleşiyor ! Cumhur İttifakı , Millet İttifakı ve Onur İttifakı Saflar Netleşiyor ! Cumhur İttifakı , Millet İttifakı ve Onur İttifakı Öyle görülüyor ki önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu Üç İTTİFAK arasında g..
AYDIN 2.MİLYON İMZA İLE GELİYOR AYDIN 2.MİLYON İMZA İLE GELİYOR Seçimler yaklaşırken, araştırma şirketleri yapmış oldukları seçim anket sonuçlar..
Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL destek verecek! Aile Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL destek verecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut de..
  B T P HABERLERİ
Mevzu ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli Mevzu ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Türkiye genelinde ‘Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Eko..
En genç liderden gençlere dikkat çekici çağrı… En genç liderden gençlere dikkat çekici çağrı… BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ne doğudan ne batıdan, hiç kimseden medet ummayan..
Zulme karşı Hüseyni duruşu sürdüreceğiz Zulme karşı Hüseyni duruşu sürdüreceğiz BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi’nde Muharrem ifta..
TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR? TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Sığınmacılar üzerinden çıkarılabilecek bir karmaş..
  D S P HABERLERİ
TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Sarıgül, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı ziyaret etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün DSP’ye yabancı olmadığını, k..
resim yok Aksakal; “Sağlıklı hiçbir ekonomide o ülkenin para değeri iki ayda yüzde 45 değe..
Aksakal: Bugün Partimizin 36.ncı kuruluş yılını kutluyoruz. Aksakal: Bugün Partimizin 36.ncı kuruluş yılını kutluyoruz. “Aziz Atatürk! Kurduğun ve bizlere emanetin lâik, demokratik Cumhuriyetin yılma..
“Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” “Türkiye bu tuzağa düşmemelidir!” Aksakal; “Atatürk'ün başlattığı ve DSP'nin de benimsediği 'Bölge Merkezli Dış Po..
  ANKARA HABERLERİ
ÇÖLLEŞMİŞ SİYASETTE VAHA: ONUR İTTİFAKI ÇÖLLEŞMİŞ SİYASETTE VAHA: ONUR İTTİFAKI Günümüz Türkiye siyasetini incelediğimizde hayatımızda bulunan siyasi figürlerin..
Anadolu’nun has evladı Yaşar Aydın “Ben de varım” diyor. Anadolu’nun has evladı Yaşar Aydın “Ben de varım” diyor. Malumunuz umutsuzluk olarak bilinen ye’s bir Müslüman'a yakışmaz. ‘Cumhurbaşkanı..
E-İmza, artık E-Devlet üzerinden alınabilecek E-İmza, artık E-Devlet üzerinden alınabilecek E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, E-İmza’da yeni bir dönemin başladığ..
YAŞAR AYDIN YÜZ BİN İMZAYI FAZLASIYLA AŞTI YAŞAR AYDIN YÜZ BİN İMZAYI FAZLASIYLA AŞTI Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, siyaset arenası da iyice hareketlenmeye ..
  İST HABERLERİ
Cüneyt Arkın’ın Gençliğini oynamak istiyorum. Cüneyt Arkın’ın Gençliğini oynamak istiyorum. Cüneyt Arkın’a benzerliği ile tanınan Murat Seyithanoğlu Almanya dönüşü ayağının..
İstanbul'da ortalama kira bedeli 6 bin 360 lira İstanbul'da ortalama kira bedeli 6 bin 360 lira İstanbul Planlama Ajansı, “Konut krizi ile mücadele” çalışmasını yayınladı. Konu..
KADIKÖY ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER ZİRVESİ'NDEN 5 MESAJ VE TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERE DAVET! KADIKÖY ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER ZİRVESİ'NDEN 5 MESAJ VE TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERE DAVET! Kadıköy’de, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele, döngüsel y..
İMAMOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA ‘KAR’ ÇAĞRISI: İMAMOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA ‘KAR’ ÇAĞRISI: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde k..
  BAKANLAR HABERLERİ
Ailelere 'Çocuklar Için Dogru Oyuncak Ve Kitap Nasil Seçilir' Rehberi Ailelere 'Çocuklar Için Dogru Oyuncak Ve Kitap Nasil Seçilir' Rehberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların gelişiminde önemli yeri bulunan k..
Bakan Selçuk, “Çocuk işçiliği ile mücadelede önemli mesafe katettik, son 20 yılda yüzde 4.4’e geriledi” Bakan Selçuk, “Çocuk işçiliği ile mücadelede önemli mesafe katettik, son 20 yılda yüzde 4.4’e geriledi” Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçmiş dönemlere gö..
Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin..
Bakan Selçuk: “SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı” Bakan Selçuk: “SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koruyucu ailede ba..
  ZAFER PARTİSİ HABERLERİ
Anadolu Sağlık Sen, %1’lik madde için Danıştay’da dava açtı Anadolu Sağlık Sen, %1’lik madde için Danıştay’da dava açtı Anadolu Sağlık Sen, memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçmesini engell..
Her beş dişhekiminden dördü, işi için gelecek kaygısı duyuyor   Her beş dişhekiminden dördü, işi için gelecek kaygısı duyuyor Toplumdaki saygın mesleklerden biri olarak görülen dişhekimliği alanında, hekiml..
Dünya Doktorları’ndan Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbı malzeme Dünya Doktorları’ndan Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbı malzeme Dünya Doktorları Derneği, Suriye’ye 7 TIR ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatını tama..
8-14 Nisan Sağlık Haftası 8-14 Nisan Sağlık Haftası Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak belirlemesi ve..
  BÖLGE HABERLERİ HABERLERİ
Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Tarsus il olmak için kolları sıvadı! Belediye başkanı makam aracının plakasını bile değiştirdi
Fazıl Say duyurdu: Ahmet Say yaşamını yitirdi Fazıl Say duyurdu: Ahmet Say yaşamını yitirdi Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın müzisyen babası Ahmet Say, 86 yaşında haya..
Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı Çeşme'de 35 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 35 ..
EDREMİT'TE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 107. YILI KUTLANDI EDREMİT'TE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 107. YILI KUTLANDI Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Edremit ilçesinde bir..
  MEMLEKET PARTİSİ HABERLERİ
ATO’DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A ZİYARET ATO’DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A ZİYARET 20 ŞUBAT 2021 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ..
SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ BİR TELEFON UZAKLIĞINDA… SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKLERİ BİR TELEFON UZAKLIĞINDA… ÇİÇEKÇİLER, 14 ŞUBAT NEDENİYLE CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMADAN MUAF ÇALIŞABİLECEK, ..
ATO, TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ SEKTÖRLERİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI TANIMININ NETLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ… ATO, TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ SEKTÖRLERİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI TANIMININ NETLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ… TOPTAN VE PERAKENDE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARETİ SEKTÖRLERİ İSTİŞARE TOPLA..
ATO BAŞKAN YARDIMCILARI AKTAY VE YILMAZ, “PANDEMİDE YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜ VE ETKİLENENLER” TOPLANTISINA KATILDI. ATO BAŞKAN YARDIMCILARI AKTAY VE YILMAZ, “PANDEMİDE YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜ VE ETKİLENENLER” TOPLANTISINA KATILDI. 30 OCAK 2021 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve aynı ..
  A B B HABERLERİ
İBB’NİN HİZMETLERİ BİR CEP TELEFONUNA SIĞACAK İBB’NİN HİZMETLERİ BİR CEP TELEFONUNA SIĞACAK İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları yapılan ve kurum hizm..
MANSUR YAVAŞ ANKARA’NIN KALKINMA REÇETESİNİ BEYPAZARI’NDA AÇIKLADI: MANSUR YAVAŞ ANKARA’NIN KALKINMA REÇETESİNİ BEYPAZARI’NDA AÇIKLADI: İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ma..
54. TSYD Ankara Kupası'nın şampiyonu Gençlerbirliği oldu 54. TSYD Ankara Kupası'nın şampiyonu Gençlerbirliği oldu 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü'n..
ÇEKİCİ HİZMETİ BİR TELEFON KADAR YAKIN: BÜYÜKŞEHİR’İN ÜCRETSİZ ARAÇ ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR ÇEKİCİ HİZMETİ BİR TELEFON KADAR YAKIN: BÜYÜKŞEHİR’İN ÜCRETSİZ ARAÇ ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkentlilerin hayatını ko..
  SPOR HABERLERİ
Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı Tarihi gece! Galatasaray, 1.5 saat içerisinde 4 yıldız futbolcuyu renklerine bağladı Galatasaray'ın renklerine bağladığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Coşkulu bir ..
Şimşekler Lig'e kötü başladı Şimşekler Lig'e kötü başladı Türkiye 3.lig 2.grupta mücadele Kırıkkale Büyük Anadoluspor yeni sezonun ilk kar..
Emre Belözoğlu'na UEFA şoku! Emre Belözoğlu'na UEFA şoku! Başakşehir'de teknik direktörlük görevine başarıyla devam eden Emre Belözoğlu'na..
AVM'nin kafesinde silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş amigosu hayatını kaybetti AVM'nin kafesinde silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş amigosu hayatını kaybetti İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan kişi..
  ÖZEL HABER HABERLERİ
GÜNEYDOĞU’DAN YAŞAR AYDIN’A TAM DESTEK GÜNEYDOĞU’DAN YAŞAR AYDIN’A TAM DESTEK Onur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın’ın on beş gün süren Güneydoğu gez..
Henüz anket oluşturulmamış.
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı