Dünya Sıtma Günü, sıtmaya son vermek için yapılan çalışmalara küresel dikkat çekmek ve hastalıktan kaynaklanan acı ve ölümleri azaltmaya yönelik eylemleri teşvik etmek için her yıl 25 Nisan'da kutlanmaktadır.

Sıtma, enfekte anofel cinsi dişi sivrisineklerin kan emmesi sırasında insanlara bulaşan ciddi ve ölümcül seyredebilen paraziter bir hastalıktır. Sıtma, etkeni taşıyan sivrisineğin ısırmasından 10-15 gün sonra ortaya çıkan ani başlangıçlı ve titreme ile yükselen ateşle seyreden bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Dünya’da 91 farklı bölgede halen sıtma sorunu devam etmektedir. Sıtma vakalarının %90’ı ve ölümlerin %92’si Afrika kıtasında görülmektedir. Ülkemizde ise sıtma; Kurtuluş Savaşı ve izleyen yıllarda en yaygın olan hastalıkların başında gelmekteyken, daha sonra sıtmaya önem ve öncelik verilmesi ile hastalık kontrol altına alınmıştır.

Türkiye’de çok eski yıllardan beri önemli bir halk sağlığı sorunu olan sıtma ile mücadelede, sıtma kontrol programlarının ciddi ve başarılı bir biçimde uygulanması sonucu sıtma vaka sayısı giderek azalmış; 2010’dan itibaren de ülkemizde sıtma eradike (kalıcı olarak sona ermesiyle) edilmiş ve artık sıtma vakası görülmez olmuştur. 

Sıtma riskli ülkelerde sivrisinek sokmalarından korunmak için; 

 Uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmeli, 

 Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalı, 

 Eğer gece dışarıda kalınacaksa cibinlik altında uyunmalı, 

 Gebe ve emziren bayanlar güvenliği kanıtlanmış, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve onaylı sivrisinek kovucular kullanmalı,

 Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabalarında sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalı, 

 Seyahat Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak verilen sıtmadan koruyucu ilaçlar; hekim tarafından önerilen dozda ve sürede kullanılmalı, 

 Seyahat dönüşü özellikle titreme ile yükselen ateş ortaya çıkması durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurularak seyahat edilen yer hakkında hekime bilgi verilmelidir. 

Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar Bakanlığımız tarafından temin edilmektedir. Sıtma, acil tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sıtmadan şüphelenilen veya sıtma belirtileri olan kişiler en kısa sürede bir sağlık merkezine başvurmalıdır.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

Editör: Şule Yaman