Uğruna canlarını verip; kanlarını dökerek, yurdun her karış toprağında kanlarıyla yoğ- rularak, bu üstünde yaşadığımız bu kutlu vatan topraklarını her zamanda böyle kahraman bir ecdadın torunları olmaktan da şeref duyuyoruz.Keşke bu günkü nesil ecdatlarımızın, o gösterdikleri efsanefi, ve kahramanlık timsali örneklerinin çeyreğini taşıyabilse.Ama ne yazık ki özülerek bunu söylemek zorundayım bugün o ecdatlarımız- dan bize miras kalan o mücadeleci, ve yapıcı ruh kalmadı.Dün yokluk varlığı yendi, fa- kat bugün, varlık yokluğa teslim edildi.Dün maneviyat maddiyatı yendi, fakat bugün ma- neviyat maddiyata esir oldu.Dün özgürlük e- saretin zincirini kırmıştır.Fakat bugün özgürlük esaretin zincirine boğun eğdi.Acaba ecdatları- mız bugünkü yaşamış olsaydı bugün kü sözde devasa 21. yüzyılın bu Türkiyesinde bu yoklu- ğu, ve ağır ekonomik buhranı görseydi bugün bu sözde ülke yönetiyorum diyen bu insanlara ne derlerdi? acaba.Zaman değişmedi, insanlar değişti.Dün insanlık, kardeşlik, mertlik, tok gözlülük, merhamet, vicdan, adalet, ve canı gönülden yardımlaşma vardı.Bugün ne var, Zulüm, düşmanlık, cimrilik, aç gözlülük, mer- hametsizlik, vicdansızlık, adaletsizlik, bir dam- la suya iytiyacı olan insanlara o damlayı çok gören bir insanlık var.Geldiği yeri unutan, ego- su merhamet ve vicdanından büyük olan in- sanlarla dolup taşan bir asırda daha ne bekle- nebilir?Gösterişe ve kişisel itibara para saçan insanlar, yokluktan ve açlıktan kendini yakan insanlara maalesef aynı hassasiyeti taşımıyor- lar.İnsanlık zararda ve ziyandadır bundan ha- beri yok.Hz Peygamberin değişiyle iki günü bir olan ziyandadır.Hz Ebubekirin değişiyle mal cimrilerin, kalem cahillerin, kılıç korkakların elinde olduysa bugünkü düzen bozulur.Bugün bahaneyi uzaklarda aramanın hiç anlamı yok. Tüm siyasi Partileri birlik ve beraberliğe, iktidarıda devlet ve milleti menfaatlerine alet etmeden canı gönülden bu darboğazdan kurtulmak için kolları sıvamaya, bu cumhuriyete ve bu feda- kar ecdada layık bir bir nesil olduğunu vefa ve başarı örnekleri gösterip, ruhlarını şad etmek hepimizin asli görevi olmalıdır. Saygı ve sevgilerimle