Sağlık Bakanlığı, YÖK(Yükseköğretim Kurulu) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların temel insan hak ve hürriyetlerinin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi için; çalışma hayatı ve çalışanların haklarının korunması amacıyla ülkemizde çıkmış olan Kanunların ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve korunmasının sağlanması düşüncesinden hareketle, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanların moral ve motivasyonlarını sağlamak, ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki olarak gelişmelerini; aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam temin edilmesi açısından eksikliklerin giderilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak çalışan memnuniyetinin sağlanması açısından 2024 – 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ışık tutacağına inandığımız sahanın talepleri sendikamızca yakından incelenmiştir.

Sağlık Hizmet Kolunda çalışanları temsilen yetkili sendikanın katılacağı 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 31.maddesi gereğince 2 mali yılda bir tekrarlanmaktadır. 4688 Sayılı Kanunun 31. Maddesi çerçevesinde “Son rakamı tek olan yıllarda yapılır” hükmü gereğince 2024-2025 yıllarını kapsayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2023 yılı Ağustos ayında başlayacaktır.

Toplu Sözleşme, mevcut hakların uygulanmasında görülen eksikliklerin/aksaklıkların giderilmesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi; ekonomik, sosyal ve mesleki hakların genişletilmesi için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kamu görevlileri açısından son derece önemlidir. Bu önemin bilincinde olan ve sahanın sıkıntılarını yakından takip eden ANADOLU SAĞLIK SEN; sağlık çalışanlarının beklentilerinin, taleplerinin ve mevcut iş ve işyeri sıkıntılarının giderilmesi ve acilen çözüme kavuşturulması açısından inceleyerek hem Sağlık Hizmet Kolunda çalışanlar nezdinde kamuoyu oluşturulması, hem de yetkili sendika temsilcilerinin dikkatlerini çekmesi için kamuoyu ile paylaşılmıştır. Umuyoruz ki yetkili sendika temsilcileri sahanın düşüncelerini, taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak dolu bir dosyayla masaya otururlar

Editör: HABER MERKEZİ