Kurultay, Belçika’da çalışmalar yürüten Garance örgütünden Irene Zeilinger’ın “Şiddetten uzak yaşam önleyici çalışmayla başlar” başlıklı konuşması ile başladı. Zeilinger, şiddeti ortadan kaldırmada birincil önleme çalışmasının önemini paylaştı. Kurultayın ilk oturumunda ise önleyici çalışmaların önemi, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulanması bağlamında tartışılırken, şiddeti ortadan kaldırmanın toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmekle mümkün olduğu ortak olarak vurgulandı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü Selime Büyükgöze, İstanbul Sözleşmesi’nin önleyici çalışmalara dair öngördüğü çerçeveyi tartışmaya açarak önlemenin yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile yapısal dönüşüm sağlamayı hedefleyerek yapıldığında sonuç vereceğini paylaştı. EŞİK üyesi Gökçeçiçek Ayata ise Türkiye’de kadınların haklarına yönelik saldırılara işaret ederek Türkiye’nin üye olduğu diğer sözleşmeler bağlamında sorumluluklarını hatırlattı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü Açelya Uçan ise önleyici çalışmayı konuşurken akut şiddet öncesi, şiddeti durdurup adını koyabilmenin yolları üzerine de konuşmak hakkında sunum yaptı.

İkinci oturum ise Afet ve kriz dönemlerinde önleyici çalışmalar başlığında Afet için Feminist Dayanışma’dan Tuğçe Canbolat ve Kadın Koalisyonu’ndan Gül Erdost’un sunumları ile devam etti ve deprem bölgesinde yürüttükleri çalışma ve afetlere toplumsal cinsiyet bakış açısı ile hazır olmayı tartıştılar. Türkiye Aile Planlaması Vakfı’ndan Deniz Özkor Cinsel Sağlık Hizmet ve Haklarına Erişimde Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar başlıklı sunumunda kapsamlı cinsel sağlık eğitimlerinin önemini vurguladı. Kadının İnsan Hakları Derneği’nden Duygu Dokuz ise Belediyelerde KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) uygulamalarının kadınlar açısından güçlendirici etkisinden bahsetti. 

Kurultay ikinci gününde tematik atölyeler ile devam etti ve 6 Kasım Pazartesi günü atölyelerden çıkan sonuçların paylaşılması ve tartışılması ile son buldu. 26. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Kurultayı sonuç bildirgesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri*

Tütüncü, Yörüklerle buluştu Tütüncü, Yörüklerle buluştu

1- Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

2- Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

2- Aydın Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği

4- Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD)

5- Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma (BEKEV)

6- Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)

7- Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

8- Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)

9- Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

10- Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

11- Günebakan Kadın Derneği

12- İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği / ÇEKEV

13- İzmir Kadın Dayanışma Derneği

14- Kadın Dayanışma Vakfı

15- Kadın Zamanı Derneği

16- Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

17- Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

18- Koza Kadın Derneği

19- Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği

20- Mersin Bağımsız Kadın Derneği (BKD)

21- Mimoza Kadın Derneği

22- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

23- Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

24- Muğla Emek Benim Kadın Derneği

25- Rosa Kadın Derneği

26- Star Kadın Derneği

27- Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD)

28- Urla Kadın Dayanışma Derneği (URKAD)

29- Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

30- Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

* Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni olan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği’nin faaliyetine 22 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK/677) son verildiğinden listede yer alamamaktadır.

Editör: HABER MERKEZİ