CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı’nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Akbelen Ormanlarında yaşanan doğa katliamına karşı yıllardır süren direnişe rağmen geçtiğimiz yaz binlerce ağaç kesilerek maden sahası genişletilmiş ve başta tarım arazileri olmak üzere köylülerin yaşam alanları dahi tahrip edilmişti.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Akbelen, yıllardır enerji şirketlerinin ve hükümetlerin iştahını kabartıyor. 2020'de dönemin Tarım Bakanı Pakdemirli tarafından iki termik santralle yapılan anlaşmayla bu nadide orman alanı fiilen talan edilmeye başlandı. Ardından gelen mahkeme kararlarına ve köylülerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesildi. Böylece bölgenin ekolojik dengesinin bozulması için ilk adım atılmış oldu.

Mart 2022'de Bakanlığın çıkardığı yönetmelik değişikliğiyle Akbelen'de madencilik faaliyetlerine izin verilmesi ise doğa tahribatının önünü tamamen açtı. Geçen yıl Temmuz ayında da binlerce ağaç daha kesildi. Tüm bu gelişmeler yetersiz kalmış olacak ki, Cumhurbaşkanı'nın son acele kamulaştırma kararıyla doğa katliamına hukuki kılıf hazırlandı.

Peki, bu kararın doğaya ve bölge halkına faturası ne olacak? Öncelikle maden sahası haline gelecek orman arazileri, bölgenin ekosistemini derinden sarsacak. Yok, edilen her ağaç ve yeşil alan sayesinde oluşan temiz hava ve su kaynaklarının kaybı, canlı türlerinin yok olması anlamına gelecek. Artan hava, su ve toprak kirliliği bölge halkının sağlığını ve tarımsal-hayvansal üretimi olumsuz etkileyecek.

Ayrıca faaliyete geçecek linyit madeni ve çalışacak termik santrallerin havaya saldığı sera gazları, küresel ısınma sorununa katkıda bulunacak. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan aşırı hava olayları, seller ve kuraklıklar göz önüne alındığında, yeni bir emisyon kaynağının hayata geçirilmesi son derece vahimdir.

Bir diğer sorun da bölgedeki tarım arazilerinin yok olması ve köylülerin geçim kaynaklarını kaybetmesidir. Binlerce insanın hayatı altüst olacak, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sekteye uğrayacaktır. Konunun bir de su kullanımı boyutu var: Kömür madenciliği ve termik santraller yüksek miktarda su tüketiyor. Bu da zaten kuraklıktan muzdarip bölgede su kaynaklarının daha da azalmasına yol açacaktır.

Tüm bu olumsuz etkilere rağmen Akbelen'in maden sahası olması geri dönüşü olmayan bir karar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge halkının feryadı ile çevreci örgütlerin uyarıları ne yazık ki iktidar tarafından dikkate alınmamaktadır. Kısa vadeli ekonomik çıkarlar uğruna ekolojik tahribata hız verilmesi, gelecek nesillerin yaşam hakkına da kastetmektedir.

Bugün Akbelen'de başlayan doğa katliamı, yarın bir başka yerde devam edecektir. Enerji arzı ve ekonomik kalkınma hedeflerini doğayı gözetmeden sürdürmek, çevresel felaketlere davetiye çıkarmaktan başka bir işe yaramamaktadır. İklim krizi dünyamızı sarsmaya devam ederken, Türkiye hızla bu yıkıma ortak olmaktadır.

Akbelen son örnek olmamalı, bu doğa katliamına ortak olmamalıyız! Bölgedeki yurttaşlar, çevreci örgütler ve duyarlı herkes bu hukuksuz, vicdansız karara direnmeye devam etmeli, hukukun ve çevrenin çiğnenmesine izin vermemelidir. Ormanlarımız, iklimleri korumanın da ötesinde insanlığın doğayla kurduğu o kutsal bağı sembolize ediyor. Bu bağı koparmaya hakkımız yoktur!  Akbelen direnişi, aynı zamanda insanlığın doğayla kurduğu bağın direnişidir!” dedi

Editör: HABER MERKEZİ