Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu yılın üçüncü  enflasyon raporunun tanıtımı için Ankara’daki İdari Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum gerçekleştirdi.

Erkan, sunumunda genel bir değerlendirme yaparak Türkiye’nin ekonomik görünümü aktardı.

Erkan, sunumda geçtiğimiz üç aylık süreçteki verileri paylaştı.

3. Enflasyon raporuna göre 2023 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 58, 2024 yıl sonu tahmini yüzde 34 ve 2025 yüzde 15 oldu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın sunumundan öne çıkanlar:

Merkez Bankası’nda temel amacımız fiyat istikrarıdır.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz.

Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz.

Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde, piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir.

Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır.

Küresel büyüme zayıf seyrine devam etmektedir.

Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır.

2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır.

Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir.

Mevcut projeksiyonlarımız değişen makroekonomik görünümle birlikte Merkez Bankası’nın teknik tahminleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Enflasyon tahminlerimiz politika tepkilerimizi ve bunların birikimli etkilerini de içermektedir. Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak veriyoruz.

Politika faizini kademeli olarak artırırken, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracağız. Piyasa faizlerinin enflasyon beklentileri ile daha uyumlu bir noktada şekillenmesine çalışacağız.

Yılın birinci ve ikinci yarısındaki raporların enflasyon tahmini

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahmini orta noktası 22,3 olmak üzere 17,8 ile 26,9 aralığında; 2024 yıl sonu tahmini orta noktası yüzde 8,8 olmak üzere 4 ve 13,7 aralığında ve 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 5 olarak açıklanmıştı. İkinci Enflasyon Raporu’nda ise bu enflasyon tahminleri sabit tutulmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise haziranda yıllık yüzde 38,21 oldu.

Editör: HABER MERKEZİ