DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Bakan İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre Türkiye’de güncel çiftçi sayısının 5 milyon 162 bin olduğunu belirten Karal, bunun yüzde 82’si erkeklerden, yüzde 18’inin ise kadınlardan oluştuğunu anımsattı. Erkek çiftçilerin 57,7, kadın çiftçilerin ise 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin de 58,1 yaş ortalamasına sahip bulunduğunu ifade eden Milletvekili Hasan Karal, “TZOB’ta kayıtlı çiftçilerin yüzde 34’lük kısmı 65 yaş ve üzeri, yüzde 34,6’lık kısmı 50-64 yaş arası, yüzde 26,4’ü 33-49 yaş arası, yüzde 4,8’i ise genç olarak nitelendirebileceğimiz 18-32 yaş aralığında yer almaktadır. Veriler ışığında Türkiye, tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakalamıştır. Bu durumun, gençleri tarımsal üretime sevk edecek doğru politikalar uygulanmaz ve ciddi teşvikler verilmezse uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliği üzerinde ciddi riskler oluşturacağı belirtilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

‘Çiftçi gelirlerinin artırılmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?’

DEVA Partili Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

“Uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak için gençleri tarımsal üretime sevk edecek ne gibi politikalar uygulanmakta ve nasıl teşvikler verilmektedir? Çiftçi gelirlerinin artırılmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? AB üyesi ülkelerin 40 yaşını geçmemiş çiftçilere yönelik uyguladığı doğrudan gelir ve yatırım desteklerine benzer nitelikte ülkemizdeki genç çiftçilere gelir, destek ve teşvik uygulaması var mıdır?”

“Yoksa genç çiftçilere yönelik bütçe ayırmayı düşünüyor musunuz? Tarım üretiminin sürekliliğinin sağlanması için alınan önlemler nelerdir? Tarımsal üretim planlamasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetlerin artırılması, tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesi, tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılmasına yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?”

Editör: HABER MERKEZİ